Trang web www.sixsensescondao.com (sau đây được gọi là “Trang web”) thuộc quyền sở hữu của Six Senses Côn Đảo.

Trang web này nhằm mục đích cung cấp thông tin về khu nghỉ dưỡng, spa và các dịch vụ; phản hồi các yêu cầu từ khách hàng và cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến.

Các điều khoản và điều kiện này điều chỉnh việc truy cập Trang web và sẽ cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Six Senses Côn Đảo và Quý khách. Những điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho Trang web này. Các trang web khác do Six Senses Côn Đảo sở hữu hoặc vận hành có thể có các điều khoản và điều kiện riêng. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, Quý khách chấp nhận các điều khoản và điều kiện được liệt kê dưới đây, cũng như mọi thay đổi có thể được cập nhật tùy từng thời điểm. Quý khách chỉ không bị ràng buộc với các điều khoản và điều kiện này khi không sử dụng Trang web. Quý khách chịu trách nhiệm chi trả cho các dịch vụ điện thoại và/hoặc dịch vụ Internet phát sinh khi truy cập Trang web.

Quý khách có quyền đối với thông tin cá nhân của mình. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của Trang web. Tại Phần Thông báo về Quyền Riêng Tư mà Quý khách có thể xem được ở đây, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể: những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó, các biện pháp an ninh chúng tôi sử dụng nhằm bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách, cách thức chia sẻ thông tin và chia sẻ với bên thứ ba về thông tin đó, và các quyền lợi của Quý khách đối với thông tin cá nhân của mình.

1. Độ Tuổi Truy Cập Trang Web

Trang web này dành cho đối tượng khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Khi truy cập Trang web, Quý khách đã xác nhận: (1) 18 tuổi trở lên; (2) trong độ tuổi luật định để sử dụng Trang web; và (3) trong độ tuổi luật định để giao kết một hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý có liên quan đến các điều khoản và điều kiện này.

2. Vị Trí Địa Lý

Six Senses Côn Đảo vận hành Trang web từ Việt Nam. Thông tin cá nhân của Quý khách có thể được chuyển đi và xử lý tại các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi Quý khách đang cư trú. Các quốc gia này có thể có luật bảo mật dữ liệu khác với quốc gia nơi Quý khách đang cư trú. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để Thông Tin Cá Nhân của Quý khách luôn được bảo vệ theo quy định trong Thông báo về Quyền Riêng Tư.

3. Thay Đổi Điều Khoản Và Điều Kiện

Six Senses Côn Đảo có quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện này vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, trừ trường hợp phải thông báo theo pháp luật hiện hành và tuỳ thuộc vào nội dung thay đổi. Việc Quý khách sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi về điều khoản và điều kiện thể hiện sự chấp nhận ràng buộc của Quý Khách đối với các điều khoản và điều kiện đã được thay đổi.

4. Sở Hữu Trí Tuệ

Trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định rõ trong các điều khoản và điều kiện dưới đây, tất cả nội dung trên Trang web này là tài sản của Six Senses Côn Đảo hoặc bên thứ ba được chúng tôi cho phép tham chiếu, và/hoặc được chúng tôi cho phép sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các biểu tượng, logo, tên thương hiệu, văn bản, dữ liệu, tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa, liên kết hoặc các tệp tin khác (gọi chung là “Nội dung Trang Web”). Chúng tôi không cấp quyền hoặc cấp phép cho Quý khách sử dụng các Nội Dung trên Trang Web.

5. Đặt Phòng Và Đăng Ký Dịch Vụ Trực Tuyến

“Đặt phòng và đăng ký dịch vụ spa trực tuyến được thực hiện trên Trang web này. Để biết cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cũng như quyền lợi của Quý khách đối với thông tin cá nhân theo luật hiện hành, vui lòng tra cứu Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên Trang web này.

Các yêu cầu đặt phòng và đăng ký dịch vụ trực tuyến tại khu nghỉ dưỡng được thực hiện bởi đơn vị Sabre Hospitality Solutions (“SynXis”). Khi Quý khách tiến hành đặt phòng và đăng ký dịch vụ trực tuyến, Quý khách sẽ rời khỏi Trang web và được kết nối tới một trang giao diện đặt phòng của SynXis. Ngoài ra, khi đăng nhập để đặt phòng hoặc đăng ký dịch vụ trực tuyến thông qua trang mạng của Synxis, Quý khách sẽ bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản sử dụng của SynXis cùng các điều khoản và điều kiện liên quan đến giá phòng, phí dịch vụ, thuế, phí đặt cọc, và các chính sách liên quan đến huỷ phòng, nhận và trả phòng, chính sách trẻ em và chính sách vật nuôi.

Quý khách chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật về các thông tin cần thiết dùng để truy cập tài khoản Trang web khi đăng ký dịch vụ spa và/hoặc đặt phòng, và đồng ý thông báo cho Six Senses Côn Đảo nếu thông tin truy cập bị mất, đánh cắp, hoặc bị xâm phạm. Quý khách chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động khi sử dụng tài khoản đăng ký trên Trang web.

Quý khách đồng ý chỉ thực hiện đặt phòng và đăng ký dịch vụ hợp pháp cho bản thân và người thân, và không thực hiện cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với việc bán lại, chuyển nhượng, đăng tải thông tin trái phép trên trang web của đơn vị khác, hoặc đặt phòng và đăng ký dịch vụ mang tính đầu cơ, giả mạo hoặc gian lận.”

6. Hành Vi Bị Nghiêm Cấm

Liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang web, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

  • vi phạm, hoặc khuyến khích bất kỳ người khác vi phạm các điều luật hoặc quy định hiện hành;
  • thu thập thông tin cá nhân và / hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng khác hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ nào như công nghệ robot, spider, scraper hoặc các cách thực tự động khác nhằm truy cập, sao chép, đánh cắp, khai thác dữ liệu Trang web hoặc thu thập dữ liệu từ Trang web nhằm tổng hợp và tạo ra cơ sở dữ liệu thông tin về người dùng Trang web, xu hướng, hoặc chức năng của Trang web.
  • tải xuống bất kỳ phần mềm nào từ Trang web trừ khi quy trình đó được Six Senses Côn Đảo yêu cầu và cho phép như là một phần của việc vận hành Trang web;
  • thực hiện hành vi tấn công hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào làm gián đoạn hoạt động hoặc hiệu suất của Trang web và/hoặc hệ thống mạng của Six Senses Côn Đảo và/hoặc cơ sở hạ tầng mạng;
  • xâm nhập trái phép hoặc tước quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu của Trang web và/hoặc hệ thống máy tính, máy chủ và mạng của Six Senses Côn Đảo, và/hoặc bất kỳ máy tính hoặc hệ thống nào mà người dùng truy cập vào Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, phá vỡ tính năng bảo mật Trang web; và/hoặc đăng tải bất kỳ tệp tin có hại hoặc virus

7. Bồi thường

Quý khách đồng ý bồi thường, bảo vệ và đảm bảo Six Senses Côn Đảo, bao gồm cả các nhân viên cao cấp, chủ sở hữu, giám đốc, người lao động, các công ty liên kết, đại lý, người cấp phép, người đại diện, cố vấn pháp luật, luật sư và đối tác kinh doanh của Six Senses Côn Đảo (“Bên Được Bồi Thường”) khỏi bất kỳ mọi khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, bản án, phán quyết và các phí tổn (bao gồm phí tư vấn và phí luật sư, phí bào chữa, phí bồi thường cho các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính răn đe, đặc biệt, cá nhân, thiệt hại mang tính hậu quả, hoặc có tính chất trừng phạt để làm gương) mà Six Senses Côn Đảo hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào phải gánh chịu có liên quan hoặc phát sinh từ, hoặc do tránh bất kỳ khiếu nại, yêu cầu từ bên thứ ba, phát sinh từ việc Quý khách sử dụng Trang web, việc Quý khách vi phạm điều kiện và điều khoản này hoặc do một người khác sử dụng tài khoản trên Trang web của Quý khách.

8. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang web này có thể có các trang liên kết bên ngoài và trang web của đối tác, bao gồm các đơn vị quảng cáo, các liên kết này không được kiểm soát và/hoặc liên kết với Six Senses Côn Đảo. Việc hiển thị các trang liên kết này không có nghĩa Six Senses Côn Đảo chấp thuận, bảo đảm, khuyến nghị hoặc xác nhận cho các trang liên kết, nội dung và/hoặc sản phẩm/dịch vụ trên các trang liên kết này. Các trang liên kết này không có ngụ ý nào về việc hợp tác với Six Senses Côn Đảo.

Khi Quý khách nhấp chuột vào các trang liên kết này, Quý khách sẽ rời khỏi Trang web. Khi Quý khách truy cập vào các trang liên kết, đồng nghĩa Quý khách sẽ chấp nhận những điều khoản sử dụng và các chính sách khác được áp dụng cho các trang liên kết này. Quý khách sẽ chịu hoàn toàn mọi rủi ro khi vào các trang liên kết đó. Quý khách nên tham khảo các chính sách hiện hành của các trang liên kết để biết thêm thông tin chi tiết.

9. Từ chối đảm bảo; Giới hạn trách nhiệm pháp lý

QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. SIX SENSES CÔN ĐẢO KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ, SỰ ĐẢM BẢO NÀO (CHO DÙ THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý), HOẶC THỪA NHẬN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB. SIX SENSES CÔN ĐẢO TỪ CHỐI ĐẢM BẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (THỂ HIỆN, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO HÌNH THỨC KHÁC), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG, SỰ KHÔNG VI PHẠM.

SIX SENSES CÔN ĐẢO KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CHỨC NĂNG HOẶC NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VI RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI, HOẶC AN TOÀN. SIX SENSES CÔN ĐẢO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA CHO MÁY VI TÍNH CỦA QUÝ KHÁCH HOẶC CHO LỖI HỆ THỐNG GÂY RA BỞI BÊN THỨ BA. TRANG WEB NÀY (BAO GỒM MỌI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐI KÈM) ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “HIỆN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN”.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP XẢY RA, SIX SENSES CÔN ĐẢO, HOẶC BẤT KỲ NHÂN VIÊN CAO CẤP, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA SIX SENSES CÔN ĐẢO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ, MANG TÍNH ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT ĐỂ LÀM GƯƠNG, MANG TÍNH RĂN ĐE, MANG TÍNH THỰC TẾ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO KHÁC, BAO GỒM MẤT DOANH THU HOẶC THU NHẬP, NỖI ĐAU VỀ THỂ XÁC, NỖI ĐAU VỀ TINH THẦN, VÀ CÁC THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ CHO DÙ SIX SENSES CÔN ĐẢO ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG KHIẾU KIỆN HOẶC BỒI THƯỜNG CHO CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO HOẶC KHIẾU KIỆN NÀO MÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI CỦA SIX SENSES CÔN ĐẢO HOẶC NHÂN SỰ CAO CẤP, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA SIX SENSES CÔN ĐẢO SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 100 ĐÔ LA HOẶC VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ THANH TOÁN CHO SIX SENSES CÔN ĐẢO CHO HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CÓ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

NẾU BẤT KỲ GIỚI HẠN NÀO QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY TRÁI NGƯỢC VỚI LUẬT ÁP DỤNG (NHƯ CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ HAY NGẪU NHIÊN), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SIX SENSES CÔN ĐẢO SẼ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP.

10. Chính sách về Quyền Riêng Tư; Thông tin liên lạc

Việc sử dụng Trang web của Quý khách được quy định bởi những chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi trong mục sau. Chính sách đó đi kèm với các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Trừ khi bị giới hạn bởi chính sách về quyền riêng tư hoặc pháp luật hiện hành, các thông tin liên lạc của Quý khách tới Six Senses Côn Đảo, qua điện thoại hoặc email được gửi qua mục “Liên Hệ” và bao gồm nhưng không giới hạn ở phần phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và các mục tương tự: (1) Quý khách không có quyền bảo mật các thông tin trao đổi của mình; (2) chúng tôi không có nghĩa vụ bảo vệ các thông tin trao đổi của Quý khách và được tự phép sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin này cho đối tác; và (3) chúng tôi có thể tự do sử dụng bất kỳ thông tin thu thập được như ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung và kỹ thuật có trong thông tin liên lạc của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mà bao gồm các thông tin đó.

11. Luật điều chỉnh

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc Trang web đều được điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam, mà không xét đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Quý khách đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang việc trình lên toà án có thẩm quyền tại Việt Nam bất kỳ tranh chấp hoặc kiện tụng nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Trang web, và từ bỏ bất kỳ quyền phản đối nào đối với nơi xét xử việc tranh chấp hoặc kiện tụng đó tại bất kỳ tòa án Việt Nam nào, và đồng ý không viện cớ hoặc khiếu nại tại tòa án thẩm quyền Việt Nam rằng tranh chấp đó được đệ trình ở nơi xét xử không thuận tiện.

12. Điều khoản khác

Six Senses Côn Đảo có toàn quyền vô hiệu hoá Trang web, tài khoản truy cập, và quyền truy cập của Quý khách trên Trang mà không cần thông báo lý do. Quyền này bao gồm quyền vô hiệu hoá các đăng ký đặt phòng và dịch vụ trực tuyến của Quý khách trên Trang web. Quý khách đồng ý rằng Six Senses Côn Đảo không chịu trách nhiệm trước Quý khách hoặc trước bất kỳ bên thứ ba nào về những hành động này.

Nếu bất kỳ quy định nào trong các điều khoản và điều kiện này bị tòa án hoặc cơ quan xét xử có thẩm quyền tuyên bố không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì việc này cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào khác thể hiện trong những điều khoản và điều kiện này và tất cả những quy định này vẫn có hiệu lực. Việc vô hiệu bất kỳ điều khoản nào sẽ giới hạn trong phạm vi điều khoản đó được xem là không hợp lệ.

Việc Six Senses Côn Đảo không thực thi được bất kỳ quy định nào được đề cập đến trong điều khoản và điều kiện sẽ không đồng nghĩa với việc khước từ quy định đó.

Ngoài ra bất kỳ phần nào có quy định riêng liên quan đến điều khoản có giá trị áp dụng ngay cả khi chấm dứt hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ, từ chối đảm bảo, tuyên bố của Quý khách, việc bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý sẽ tiếp tục có hiệu lực dù có chấm dứt các điều khoản và điều kiện này.

Cho mục đích của điều khoản và điều kiện này, không có mối quan hệ liên doanh, đại lý hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác được hình thành giữa Quý khách và Six Senses Côn Đảo ngoại trừ mối quan hệ mà các bên trong hợp đồng đã quy định tại đây.

Six Senses Côn Đảo không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc Quý khách sử dụng Internet hoặc Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại trên máy tính hoặc các hệ thống liên quan của Quý khách khi truy cập Trang web.

Six Senses Côn Đảo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý khi không thể thực hiện nghĩa vụ liên quan đến các điều khoản và điều kiện này vì lý do nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, chẳng hạn như thiên tai.

Nếu Quý khách cần liên hệ với Six Senses Côn Đảo cho những vấn đề không được quy định tại các Điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Six Senses Côn Đảo

Email reservations-condao@sixsenses.com
Điện thoại +84 28 3823 2229