Six Senses Côn Đảo sở hữu và quản lý Trang web này. Chính sách về Quyền Riêng tư này giúp Quý khách biết rõ chúng tôi là ai, cách thức chúng tôi thu thập, chia sẻ và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Quý khách và cách Quý khách thực thi quyền riêng tư của mình.

Chính sách về quyền riêng tư bao gồm các thông tin sau:

 • Loại thông tin thu thập
 • Phương thức thu thập thông tin
 • Cách thức sử dụng thông tin
 • Các biện pháp bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Quý khách
 • Thông tin được chia sẻ với đối tượng nào
 • Quyền riêng tư đối với Thông tin cá nhân
 

Chính sách về Quyền Riêng tư này bao gồm thông tin về cách Six Senses Côn Đảo thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin thu thập được từ Quý khách cũng như cách thức bảo mật thông tin đó khỏi sự truy cập trái phép. Chính Sách Bảo Mật chỉ áp dụng cho Trang web này. Bằng cách truy cập trang web này, Quý khách đã đồng ý cho Six Senses Côn Đảo thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin phù hợp với các quy định của chính sách về quyền riêng tư.

Ngày Hiệu Lực của Chính sách Quyền Riêng tư

Chính sách Quyền Riêng tư này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 09 năm 2019.

Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư

Six Senses Côn Đảo có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư  tùy từng thời điểm. Ngày cập nhật lần cuối của Chính Sách Quyền Riêng Tư này được hiển thị trên đầu Trang web. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật trên Trang web.

Nếu bất kỳ thay đổi trong Chính Sách Quyền Riêng Tư gây ảnh hưởng đến cách Six Senses Côn Đảo xử lý các thông tin nhận diện cá nhân hoặc các dữ liệu cá nhân của Quý khách như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số thẻ tín dụng và các thông tin khác để giúp nhận diện Quý khách (gọi tắt là “Thông Tin Cá Nhân”), Six Senses Côn Đảo sẽ thông báo qua email trước khi các thay đổi này có hiệu lực để cho Quý khách có quyền từ chối sự thay đổi này. Chúng tôi sẽ gửi mail tới Quý khách nhằm thông báo trước về các thay đổi liên quan tới chính sách này. Quý khách vui lòng xác nhận việc tiếp tục sử dụng Trang web ngay khi nhận được email thông báo này. Trường hợp Quý khách không lựa chọn tiếp tục, chúng tôi sẽ coi như Quý khách không đồng ý và sẽ không liên hệ với Quý khách nữa.

Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin

Six Senses Côn Đảo đảm bảo sự minh bạch trên Trang web trong quá trình thu thập Thông tin cá nhân. Các thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: thực hiện đặt phòng, yêu cầu dịch vụ cụ thể, sử dụng cho mục đích liên hệ trao đổi với Quý khách, sử dụng để vận hành Trang web, cung cấp dịch vụ Trang web, quản lý dịch vụ đã đặt thông qua Trang web, liên hệ Quý khách để phản hồi câu hỏi về một sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý khách đã mua hoặc đã đặt thông qua Trang web , và/hoặc để thông báo cho Quý khách về các tiện ích, dịch vụ và sản phẩm mới.

Chúng tôi không bán hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào để phục vụ mục đích riêng của họ. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành, Six Senses Côn Đảo có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ một phần Thông tin cá nhân có liên quan đến Quý khách cho các đối tác kinh doanh nhằm:

 • Xử lý các yêu cầu đặt phòng trực tuyến, đặt spa và các dịch vụ khác tại khu nghỉ dưỡng;
 • Thanh toán hoá đơn phòng, spa, dịch vụ, và sản phẩm mà Quý khách đã sử dụng tại khu nghỉ dưỡng;
 • Mang lại nhiều hơn các trải nghiệm và dịch vụ cá nhân hóa cho Quý khách;
 • Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với Quý khách, các đơn vị tổ chức tham quan, trải nghiệm (như đại lý hoặc công ty du lịch), và các đối tác (như công ty phát hành thẻ tín dụng, hãng hàng không); và
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát sự hài lòng của Quý khách và đảm bảo chất lượng, cũng như thực hiện các chương trình tiếp thị và khuyến mãi.
 

Chúng tôi có thể thu thập họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác được Quý khách chọn cung cấp để phục vụ cho các yêu cầu của Quý khách. Các tuỳ chọn thông tin đều được ghi chú rõ ràng trên mẫu đơn. Khi Quý khách phản hồi hoặc liên hệ qua email, chúng tôi sẽ thu thập thông tin họ tên và địa chỉ email, cũng như các nội dung khác có trong email để trả lời thư cho Quý khách.

Thông tin cá nhân của Quý khách sau khi được thu thập sẽ được phân loại như sau:

Thông Tin Do Quý Khách Tự Nguyện Cung Cấp

Chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách tự nguyện cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm thông tin liên hệ của Quý khách để đặt phòng, đặt chỗ và thanh toán dịch vụ, đăng ký cập nhật truyền thông, hoặc các yêu cầu khác.

Quý khách cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng để thanh toán các dịch vụ đã sử dụng trong thời gian lưu trú tại khu nghỉ dưỡng.

Nếu chúng tôi yêu cầu Quý khách cung cấp bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào khác không được liệt kê ở trên, chúng tôi sẽ làm rõ lý do tại sao chúng tôi cần các thông tin đó ngay tại thời điểm yêu cầu.

Thông Tin Thu Thập Tự Động

Hệ thống có thể tự động thu thập thông tin từ thiết bị truy cập trang web của Quý khách. Ở một số quốc gia, bao gồm cả các quốc gia trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, thông tin này có thể được xem là Thông Tin Cá Nhân theo điều luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Cụ thể, thông tin này bao gồm địa chỉ IP, thể loại thiết bị, mã UDI của thiết bị, trình duyệt, vị trí địa lý (quốc gia hoặc thành phố) và các thông tin kỹ thuật khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập vào Trang web và số lần nhấp chuột vào các đường links trên Trang web của Quý khách.

Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi hiểu rõ lượng khách truy cập đến từ đâu và quan tâm nội dung nào. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích nội bộ, cải thiện chất lượng và các yếu tố liên quan nhằm phục vụ Quý khách tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin tự động. Vui lòng tham khảo thông tin trong mục “Cookies và các công nghệ” dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. 

Thông Tin Thu Thập Từ Bên Thứ Ba

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của Quý khách từ bên thứ ba (bao gồm đại lý du lịch đại diện Quý khách đặt chỗ) tuy nhiên chỉ khi chúng tôi đã kiểm tra thấy rằng Bên thứ ba đã được sự đồng ý từ Quý khách hoặc việc tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi được tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập từ bên thứ ba bao gồm họ tên, địa chỉ, email, số điểm tín dụng thưởng và lịch sử lưu trú. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đáp ứng yêu cầu đặt phòng của Quý khách.

Cookies

Quý khách lưu ý rằng thông tin và dữ liệu sẽ được thu thập tự động thông qua các trình duyệt internet và “cookies”. Cookies là một tệp tin được tạo ra và lưu trữ trên máy tính mỗi khi Quý khách truy cập vào trang web này. Six Senses Côn Đảo sử dụng cookies để nhận diện người dùng thường xuyên, giúp Quý khách trải nghiệm các tính năng trên trang web một cách dễ dàng hơn bằng cách lưu lại thông tin truy cập, ghi nhớ các tuỳ chọn trang web và cung cấp nội dụng phù hợp với người dùng. Cookies không làm ảnh hưởng đến các dữ liệu khác trong thiết bị của Quý khách cũng như không giúp chúng tôi nhận diện Quý khách. Nếu Quý khách không muốn thông tin thu thập bằng việc sử dụng cookie, có một quy trình đơn giản trên hầu hết các trình duyệt cho phép Quý khách từ chối hoặc chấp nhận tính năng cookie. Nhưng xin lưu ý rằng một số tính năng trên trang web cần cookies hỗ trợ hoạt động. Do đó, việc xóa cookies có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của Trang web.

Xin lưu ý khi truy cập Trang web này, Quý khách được xem như đã đồng ý việc thu thập Thông Tin Cá Nhân và chuyển tải các thông tin liên quan đến Việt Nam.

Cách Thức Chia Sẻ Thông Tin

Six Senses Côn Đảo không bán Thông Tin Cá Nhân của Quý khách cho bên thứ ba với bất kỳ lý do nào. Như đã nói ở trên, Six Senses Côn Đảo có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Quý khách cho bên thứ ba, bao gồm các thông tin liên quan đến việc đăng ký spa và các dịch vụ nghỉ dưỡng khác, để hỗ trợ phục vụ quý khách tốt hơn. Ví dụ: họ tên và thông tin trên thẻ tín dụng của Quý khách sẽ được chia sẻ với nhà cung cấp để xử lý thanh toán. Thông Tin Cá Nhân không được chia sẻ để phục vụ mục đích riêng, mà nhằm mang đến dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng Trang web và cho hoạt động kinh doanh của Six Senses Côn Đảo.

Six Senses Côn Đảo có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Quý khách nếu pháp luật yêu cầu hoặc trong các trường hợp cần thiết để: (a) tuân thủ pháp luật hiện hành, và các quy trình pháp lý phục vụ cho Six Senses Côn Dảo hoặc cho Trang web; (b) bảo vệ quyền và tài sản của Six Senses Côn Đảo hoặc của Trang web; hoặc (c) trong trường hợp quyền sở hữu của Six Senses Côn Đảo thay đổi (ví dụ như chuyển nhượng cho một đơn vị khác).

Đặt Phòng Và Đăng Ký Dịch Vụ Trực Tuyến

Các yêu cầu đặt phòng và đăng ký dịch vụ trực tuyến tại khu nghỉ dưỡng được xử lý bởi đơn vị Sabre Hospitality Solutions (“SynXis”). Khi Quý khách tiến hành đặt phòng và đăng ký dịch vụ trực tuyến, Quý khách sẽ rời khỏi Trang web và được kết nối tới một trang giao diện đặt phòng của SynXis. Việc đăng nhập vào đăng ký đặt phòng và dịch vụ đồng nghĩa với việc Quý khách xác nhận chịu sự ràng buộc về chính sách quyền riêng tư của SynXis đối với việc thu thập thông tin. Xin lưu ý mọi thông tin Quý khách cung cấp cho SynXis sẽ được chia sẻ với Six Senses Côn Đảo với lý do đồng nhất với các quy định chúng tôi sử dụng khi thu thập  thông tin qua Trang web.

Cơ Sở Pháp Lý Để Xử Lý Thông Tin Cá Nhân

Cơ sở pháp lý cho việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân theo mô tả ở trên phụ thuộc vào nội dung Thông Tin Cá Nhân liên quan và bối cảnh cụ thể khi chúng tôi thu thập thông tin.

Tuy nhiên, chúng tôi thường chỉ thu thập Thông Tin Cá Nhân khi có sự cho phép từ Quý khách, khi chúng tôi cần Thông tin cá nhân để thực hiện hợp đồng với Quý khách, hoặc khi xử lý những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng và hợp pháp của chúng tôi, đồng thời đảm bảo không xâm phạm quyền bảo mật thông tin của Quý khách hoặc các quyền cơ bản và quyền tự do. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ theo luật định khi thu thập Thông Tin Cá Nhân nhằm bảo vệ lợi ích quan trọng của Quý khách hoặc của những người khác.

Nếu chúng tôi cần Quý khách cung cấp Thông Tin Cá Nhân theo yêu cầu pháp luật, hoặc để thực hiện hợp đồng với Quý khách, chúng tôi sẽ làm rõ điều này ngay tại thời điểm thích hợp và tư vấn Quý khách những thông tin cần thiết (cũng như hậu quả có thể xảy ra nếu Quý khách không cung cấp Thông Tin Cá Nhân).

Tương tự, khi chúng tôi thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Quý khách cho các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào), chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng những lí do hợp pháp đó ngay tại thời điểm thích hợp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin liên quan đến cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc bên dưới.

Lưu Trữ Dữ Liệu

Chúng tôi lưu lại Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập được từ Quý khách cho các nhu cầu kinh doanh hợp pháp (như cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, tuân thủ pháp lý hiện hành, xử lý các yêu cầu về thuế và kế toán).

Khi không có nhu cầu sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin, trường hợp không thể thực hiện (ví dụ như trong trường hợp Thông Tin Cá Nhân đã được lưu trữ trong kho dữ liệu dự phòng), chúng tôi sẽ bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Quý khách và tách riêng thông tin đó ra khỏi quy trình xử lý thông tin cho đến khi dữ liệu này có thể được xoá bỏ.

Quyền Bảo Vệ Dữ Liệu

Quý khách có quyền bảo vệ dữ liệu như sau:

 • Khi cần truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân, Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào tại thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới để thực hiện.
 • Ngoài ra, Quý khách có thể phản đối việc xử lý Thông tin cá nhân của mình, yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình, hoặc yêu cầu chúng tôi gửi trả lại Thông Tin Cá Nhân đã lưu trữ. Để thực hiện các quyền này, Quý khách cần liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.
 • Quý khách có quyền từ chối nhận các thông tin truyền thông tiếp thị mà chúng tôi gửi bằng cách nhấp vào liên kết “không đăng ký” hoặc “không chọn” trong email tiếp thị được gởi tới cho Quý khách. Để từ chối các hình thức tiếp thị khác (như tiếp thị qua bưu điện hoặc qua điện thoại), vui lòng liên lạc với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.
 • Tương tự, Quý khách có thể thu hồi sự đồng ý vào bất cứ lúc nào đối với các Thông Tin Cá Nhân đã được Quý khách cho phép thu thập và xử lý trước đó.
 • Việc thu hồi sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý thông tin đã được tiến hành trước đó, và không ảnh hưởng đến quá trình xử lý Thông Tin Cá Nhân trên các căn cứ pháp luật.
 • Quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền về việc bảo vệ và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương. Chi tiết liên lạc các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ dữ liệu ở EEA, Vương quốc Anh và một số quốc gia ngoài châu Âu (bao gồm Hoa Kỳ và Canada) được cung cấp tại đây. Chúng tôi phản hồi tất cả các yêu cầu nhận được từ những cá nhân mong muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu theo luật pháp hiện hành.

Bảo Mật Thông Tin

Six Senses Côn Đảo sử dụng các biện pháp kỹ thuật và phương thức tổ chức phù hợp nhằm bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Quý khách mà chúng tôi đã thu thập và xử lý. Các biện pháp chúng tôi sử dụng có mức độ bảo mật đồng cấp với các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xử lý Thông Tin Cá Nhân. Six Senses Côn Đảo luôn đề cao việc bảo mật thông tin, nhưng không có hệ thống nào có thể bảo mật tuyệt đối 100% khỏi sự đe dọa tấn công từ bên ngoài. Do đó, Six Senses Côn Đảo không thể đảm bảo rằng thông tin được gửi qua Internet là tuyệt đối an toàn, hay được bảo mật hoàn toàn trên hệ thống Six Senses Côn Đảo.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em

Six Senses Côn Đảo không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi sẽ xoá bỏ thông tin về trẻ em dưới 18 tuổi này ngay khi phát hiện hệ thống đã lưu trữ.

Các Điều Khoản Khác

Thông Tin Cá Nhân có thể được chuyển đến và được xử lý ở các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi Quý khách cư trú. Luật bảo vệ dữ liệu tại quốc gia này có thể khác với luật tại quốc gia Quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định để Thông Tin Cá Nhân của Quý khách luôn được bảo mật theo Chính Sách về Quyền Riêng tư này.

Trang web có thể chứa các trang liên kết không được kiểm soát và/hoặc liên kết với Six Senses Côn Đảo, do đó, các trang liên kết không bị ràng buộc bởi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Nếu Quý khách truy cập các trang liên kết, Quý khách sẽ phải tuân thủ các quy định hiện hành về quyền riêng tư của các trang đó.

Việc sử dụng Trang web của Quý khách chịu sự ảnh hưởng bởi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi được liệt kê trong mục phía trên. Vui lòng tham khảo mục này để  biết thêm thông tin chi tiết. 

Để liên hệ với Six Senses Côn Đảo vì bất cứ lý do gì, bao gồm việc Quý khách cho rằng Six Senses Côn Đảo không tuân thủ các quy định của chính sách về quyền riêng tư này, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới; chúng tôi sẽ nỗ lực để kịp thời khắc phục sự cố.

Six Senses Côn Đảo

Email: reservations-condao@sixsenses.com
Điện thoại: +84 28 3823 2229